Arbetsgrupper

Föreningen är indelad i tre fiske/vattenvårdsområden
Under varje rubrik finner du mer om respektive område

ÅSBRO

Arbetsgruppen Åsbro ansvarar för skötsel av området kring Åsbro och arbetar för att förbättra för både fisk och fiskare. Kontakt Hans Bossmark

Kullagård

Arbetsgruppen Kullagård ansvarar för skötsel av området kring Kullagård och arbetar för att förbättra för både fisk och fiskare. Kontakt Sven Andersson

Högaström

Arbetsgruppen Högaström ansvarar för skötsel av området kring Högaström och arbetar för att förbättra för både fisk och fiskare. Kontakt Bo Gustafsson

Aktivitet

Under sommaren har vassen liats ner återkommande, dock är den envis och återkommer, men det gör vi med.
Kanske har ni sett Bo gå omkring med lien i högsta hugg?
Vassen slås ned för att det dels inte skall växa igen och dels för att fångad fisk inte skall snärja in sig.