Klubbstugan

Föreningen har tillgång till en klubbstuga, där såväl möten som trivselaktiviteter utgår ifrån.
Du som medlem kan efter utkvittering av nyckel från kassör eller annan styrelsemedlem förfoga över lokalen på dagsbasis, givetvis under ansvar och att stugan lämnas som du fann den.
Vill du boka stugan? Logga in på fliken styrelsen och tag kontakt med styrelsen
Nedan finner du ett dokument med de regler som gäller för stugan och lån av stugan