Mata in dessa uppgifter för att komma till elfiskeregistret för Viskan