Markägarna TVV försöker årligen utföra elfiske i Viskan för att få en indikation på hur ån mår.
I rubrikerna nedan finns länk till elfiskeregistret och instruktioner om hur man läser statistiken.