Kommande möten

Övrig information

På grund av rådande pandemi kommer föreningen inte att kunna hålla sitt årsmöte på stipulerad tid. Vi planerar att hålla årsmötet utomhus när vädret så tillåter, troligtvis i maj 2021. Vi kommer i god tid innan informera på denna sida datum för årsmötet. De motioner och föslag på förändringar både gällande fiskeregler och annat kommer således inte att hinna hanteras innan säsongsstart. Regler och övrigt kommer att vara detsamma som för 2021. Dock gäller som tidigare att fiskeregler kan komma att ändras under säsong om sådan situation skulle uppstå.