Red vent syndrome (RVS)
Lax är en av de fiskarter som kan agera som mellanvärd för spiralmasken, Anisakis simplex. 

Kullagårdsfiskarna är en ideelL förening för Fiskeintresserade.

Medlemsavgift 2021
Medlemsavgiften 350:- skall vara inbetalt på konto 838810042177147 senast den 30 januari 2021. Gå in på er internetbank och gör en överföring från ett av erat eget konto till ovanstående. Om det inte funkar hör av er till kassören Bosse, telefon finns under fliken Styrelsen. Glöm inte ange ert medlemsnummer om ni inte är helt ny medlem. Ert medlemsnummer hittar ni under fliken styrelsen.

OBS!!
Glöm inte att titta uder Aktuellt om det är några möten eller aktiviteter inbokade.
Nu finns den nya fångsstatistiken upplagd under Styrelsen. Det finns även detaljerad statistik mellan 2006 - 2020.

Kullagårdsfiskarna ägnar sig åt sportfiske och vattenvårdande projekt och allt som hör därtill, för att främja fiskens regeneration och utveckling i Viskan.
Föreningen består av medlemmar som engagerat tar sig an att verka för Viskans framtid, som ett fint och friskt vattendrag och för en optimal miljö får såväl fiskare som fisk.

Tänk på att alltid ta med dig ditt skräp hem och lämna platsen så som du vill finna den.

Årsmöte hålls en gång per år, där du som medlem väljer styrelse för kommande år. Föreningen välkomnar alla som vill engagera sig

Viskan är för närvarande inte någon prioriterad å från myndigheterna vad gäller satsningar på habitatförbätringar, vattendomar, smolträkning mm. Man pratar om att det eventuellt kommer att ske något från 2025. Om man däremot hittar tecken på flodpärlmussla eller havsnejonöga kan detta innebära att man omprioriterar och tidigarelägger åtgärder. Vi är därför inresserade av att höra från de som fiskar i ån om man upptäcker någon av dessa arter. Om så dokumentera gärna med bild och datum och informera någon i KFI: styrelse. 

Kommande möten.

Kommande möten hittar du under fliken AKTUELLT

Fiskeregler

Finner du under fliken AKTUELLT, TVV Regler

Kontakt

Styrelsen behandlar inkommen mejl sista söndagen i månaden.
Är frågan brådskande finner du telefonnummer under styrelsen