Kullagårdsfiskarna är en ideelL förening för Fiskeintresserade.

Kullagårdsfiskarna ägnar sig åt sportfiske och vattenvårdande projekt och allt som hör därtill, för att främja fiskens regeneration och utveckling i Viskan.
Föreningen består av medlemmar som engagerat tar sig an att verka för Viskans framtid, som ett fint och friskt vattendrag och för en optimal miljö får såväl fiskare som fisk.

Tänk på att alltid ta med dig ditt skräp hem och lämna platsen så som du vill finna den.

Årsmöte hålls en gång per år, där du som medlem väljer styrelse för kommande år. Föreningen välkomnar alla som vill engagera sig

OBS!! 
Årsmötet i KFI kommer att hållas den 23 februari 2020. Lokal och tid  meddelas i separat mejl till alla medlemmar senast den 19 januari 2020.

Medlemsavgiften för år 2020, (200 kr) skall vara inbetald senast den 31/1 - 2020. Som tidigare inbetalas den till konto 8388-14217714-7, det är inte bankgiro utan du överför pengar till detta konto. Ange ditt namn och medlemsnummer på inbetalningen. Medlemsnummer hittas under fliken Styrelsen. När medlemsavgiften är betald kommer vi att gå ut med en intresseförfrågan om vilka medlemmar som är intresserade av årskort. Och därefter släppa försäljning av dessa i mitten av februari. De som är intresserade kommer att få en kod på eposten.

Viskan är för närvarande inte någon prioriterad å från myndigheterna vad gäller satsningar på habitatförbätringar, vattendomar, smolträkning mm. Man pratar om att det eventuellt kommer att ske något från 2025. Om man däremot hittar tecken på flodpärlmussla eller havsnejonöga kan detta innebära att man omprioriterar och tidigarelägger åtgärder. Vi är därför inresserade av att höra från de som fiskar i ån om man upptäcker någon av dessa arter. Om så dokumentera gärna med bild och datum och informera någon i KFI: styrelse. 

Fiskeregler

Finner du under fliken AKTUELLT, TVV Regler

Kontakt

Styrelsen behandlar inkommen mejl sista söndagen i månaden.
Är frågan brådskande finner du telefonnummer under styrelsen