Kullagårdsfiskarna är en ideelL förening för Fiskeintresserade.

Kullagårdsfiskarna ägnar sig åt sportfiske och vattenvårdande projekt och allt som hör därtill, för att främja fiskens regeneration och utveckling i Viskan.
Föreningen består av medlemmar som engagerat tar sig an att verka för Viskans framtid, som ett fint och friskt vattendrag och för en optimal miljö får såväl fiskare som fisk.

Tänk på att alltid ta med dig ditt skräp hem och lämna platsen så som du vill finna den.

Årsmöte hålls en gång per år, där du som medlem väljer styrelse för kommande år. Föreningen välkomnar alla som vill engagera sig

OBS!! Medlemsavgiften för år 2020, (200 kr) skall vara inbetald senast den 31/1 - 2020. Som tidigare inbetalas den till konto 8388-14217714-7. Ange ditt namn och medlemsnummer på inbetalningen. Medlemsnummer hittas under fliken Styrelsen. 

Fiskeregler

Finner du under fliken AKTUELLT, TVV Regler

Kontakt

Styrelsen behandlar inkommen mejl sista söndagen i månaden.
Är frågan brådskande finner du telefonnummer under styrelsen